Combi Mediation

Combi Mediation is een vorm van mediation waaraan een mediator en een advocaat gezamenlijk deelnemen. Het doel is om samen tot afspraken te komen, maar dan echt op basis van gelijkwaardigheid. Door de advocaat wordt aangegeven wat ieder zijn rechten en plichten zijn en door de mediator wordt bemiddeld op tot een oplossing te komen. Bij de reguliere vorm van mediation geeft de mediator in de regel geen advies. Zolang partijen het eens zijn, dan is iedere oplossing goed. Een advocaat geeft daarentegen juist wel advies. Bij combi mediation wordt het beste van de twee disciplines gecombineerd. Bij deze vorm staat niet enkel de mediator aan de basis van de oplossing, maar ook een advocaat. 

Het traject van combi mediation kan -afhankelijk van de wensen van de cliënten- op verschillende manieren worden vormgegeven. Zo is het mogelijk om voorafgaand aan de mediation eerst juridisch advies te verkrijgen van de advocaat, tijdens de mediation gesprekken of juist op het laatst. De advocaat kan bij iedere gesprek aanwezig zijn of alleen wanneer daar behoefte aan is. Het traject verloopt over het algemeen hetzelfde als de reguliere vorm van mediation. Er wordt eerst een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek ingepland. Tijdens dit gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken en wordt bekeken welk vervolgtraject het best passend is voor partijen. VH Advocatuur & Mediation streeft ernaar om een snelle, maar duurzame oplossing te bereiken.

Voor meer informatie over combi mediation, neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.
Dit kan via onderstaande buttons.

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
RUSTENBURGERWEG 89
1703 RV HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's