Omgang

Gezag en Omgangsregelingen: Een Overzicht

In het geval ouders samen het gezag uitoefenen, dan wordt gesproken over een zorg-en contactregeling.

Belang van Omgang bij Niet-gezamenlijk Gezag

Als er geen sprake is van gezamenlijk gezag, dan wordt gesproken over een omgangsregeling.

Fundamenteel Recht: Omgang tussen Ouder en Kind

In beide gevallen is het van belang om te weten dat het recht op omgang tussen ouder en kind een fundamenteel recht betreft.

Verschillende Omgangsregelingen: Van Weekenden tot Co-ouderschap

Sommige situaties omvatten weekendomgang, terwijl andere ouders een co-ouderschapsregeling hebben overeengekomen.

Vereisten voor Co-ouderschap: Een Goede Onderlinge Verhouding

Een co-ouderschapsregeling vereist echter wel een goede onderlinge verhouding tussen ouders.

Vrijheid van Keuze: Ouders en Hun Regelingen

Ouders zijn vrij om de regeling te kiezen die het beste bij hen past, maar overeenstemming is essentieel.

Rechtbankinterventie: Om een Omgangsregeling Vast te Leggen

Kunnen de ouders geen overeenstemming bereiken, dan kan de rechtbank worden verzocht om een omgangsregeling vast te leggen.

Rechtbankbevoegdheden: Wijzigingen en Ontzegging van Omgang

De rechtbank kan ook worden verzocht om een bestaande regeling te wijzigen of omgang te ontzeggen in geval van zwaarwegende belangen of bezwaren van het kind.

Kindermening: Invloed op Rechtbankbeslissingen

De mening van het kind over de omgangsregeling wordt meegenomen bij de rechtbankbeslissing, afhankelijk van zijn/haar leeftijd.

Professionele Bijstand: VH Advocatuur & Mediation

VH Advocatuur & Mediation kan u bijstaan en adviseren in bovengenoemde procedures, zowel bij de advocaat als bij de mediator.

Heeft u vragen? Neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.
Dit kan via onderstaande buttons.

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
Beukenlaan 23-024
1701 DA HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's