Omgang

In het geval ouders samen het gezag uitoefenen, dan wordt gesproken over een zorg-en contactregeling. Als er geen sprake is van gezamenlijk gezag, dan wordt gesproken over een omgangsregeling. In beide gevallen is het van belang om te weten dat het recht op omgang tussen ouder en kind een fundamenteel recht betreft. In sommige situaties wonen de kinderen bij de ene ouder en zijn zij alleen in de weekenden of één weekend per twee weken bij de andere ouder en in sommige gevallen zijn de ouders een zogenoemde co-ouderschapsregeling overeen gekomen. Het laatstgenoemde vereist echter wel een goede onderlinge verhouding. De ouders zijn vrij in welke regeling zij overeen wensen te komen. Kunnen de ouders geen overeenstemming bereiken over de omgangsregeling / zorg-en contactregeling, dan kan de rechtbank worden verzocht om een regeling vast te laten leggen. Aan de rechtbank kan ook worden verzocht om een bestaande regeling te laten wijzigen of de omgang te ontzeggen (wanneer er sprake is van zwaarwegende belangen van het kind of wanneer het kind ernstige bezwaren heeft tegen de omgang). De mening van het kind over de omgangsregeling zal afhankelijk van zijn/haar leeftijd worden meegenomen bij de beslissing van de rechtbank. VH Advocatuur & Mediation kan u bij bovengenoemde procedures bijstaan en/of u hierover adviseren. Dit kan bij de advocaat alsook bij de mediator.

Heeft u vragen? Neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.
Dit kan via onderstaande buttons.

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
RUSTENBURGERWEG 89
1703 RV HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's