Tarieven advocatuur

 

 

UURTARIEF

Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan worden de werkzaamheden gedeclareerd op uurtarief.  Het uurtarief is € 190,-- ex 21 % BTW. Hierbij worden – in tegenstelling tot andere advocatenkantoren- geen kantoorkosten in rekening gebracht. Alle werkzaamheden worden nauwkeurig bijgehouden en bij de declaratie wordt een urenspecificatie verstrekt. Ik probeer de kosten uiteraard zo laag mogelijk voor u te houden.  

In sommige zaken is het mogelijk om vaste prijsafspraken te maken. Vraag naar de mogelijkheden.

 

 

PRO DEO / GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND / TOEVOEGING

Iedereen heeft recht op rechtsbijstand ongeacht de hoogte van het inkomen of vermogen. Juist voor mensen met een laag inkomen is een systeem door de overheid opgezet dat bekend staat onder de naam ‘pro deo’. Een overheidsinstantie (de Raad voor Rechtsbijstand), betaalt de advocaat en de cliënt hoeft slechts een beperkte eigen bijdrage aan de advocaat te betalen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger deze eigen bijdrage. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (http://www.rvr.org/) zijn tabellen te vinden waar u kunt zien of u in aanmerking komt voor een toevoeging en zo ja, wat de hoogte van de eigen bijdrage in dat geval zal zijn. Let op: als peiljaar wordt gehanteerd het tweede kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag. Indien het inkomen en/of vermogen op dit moment minder is dan twee jaar geleden kunt u wel een verzoek tot peiljaarverlegging indienen. De Raad maakt dan een schatting van het inkomen en vermogen van dit jaar.  

Korting op de eigen bijdrage? 

Indien u belt met het Juridisch Loket (0900-8020) en vraagt om een doorverwijzing naar VH Advocatuur & Mediation, dan krijgt u € 53,-- korting op de eigen bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijs ik u naar www.juridischloket.nl.  

Bijzondere bijstand  

Voor de eigen bijdrage kunt u onder bepaalde voorwaarden bijzondere bijstand krijgen van de gemeente. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Informatie hierover kunt u meestal vinden op de website van de betreffende gemeente.

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
Beukenlaan 23-024
1701 DA HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's