Verdeling

Op welke manier de verdeling en verrekening van uw vermogen wordt geregeld, hangt af van de samenlevingsvorm en het daarbij opgestelde contract.

Gemeenschap van goederen

Indien er geen huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen, dan zijn de echtelieden in gemeenschap van goederen gehuwd. Dit betekent dat de echtgenoten alle goederen delen en alle schulden samen dragen, ongeacht of deze voor of tijdens het huwelijk zijn verkregen of zijn aangegaan. Bij echtscheiding zal de gehele gemeenschap van goederen bij helfte dienen te worden verdeeld. Onder deze gemeenschap kunnen vallen: de gezamenlijke woning en de hierbij behorende inboedel, hypotheek, auto’s, bank-en spaarrekeningen en zo meer. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op de ‘verdeling bij helfte’, bijvoorbeeld in het geval van ‘verknochte goederen en schulden’ of een verkregen erfenis onder uitsluitingsclausule.

Sinds 1 januari 2018 is de hierboven omschreven wettelijke gemeenschap van goederen echter beperkt en gaat de nieuwe wetgeving aldus vanaf die datum uit van een ‘beperkte gemeenschap van goederen’.  Bij deze gemeenschap vallen niet meer alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen:  

  • Bezittingen en schulden die alleen van een bepaalde echtgenoot waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven van die echtgenoot;

  • Erfenissen of schenkingen die voor of tijdens het huwelijk zijn verkregen blijven van die echtgenoot. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat de andere echtgenoot ook een deel krijgt; 

  • Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming drijft, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

Samenvattend komt het erop neer dat indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap voor 1 januari 2018 is gesloten, alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden voor de echtelieden gezamenlijk zijn. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten? Dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. 

Huwelijkse voorwaarden

Het is ook mogelijk om voor of tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden op te laten stellen door de notaris. De verdeling vindt dan plaats overeenkomstig hetgeen partijen in die voorwaarden hebben afgesproken. Veelal wordt daarin bepaald dat er tussen de echtgenoten geen enkele gemeenschap van goederen bestaat, maar dat zij wel verplicht zijn om het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde vermogen met elkaar te verrekenen.

Beëindiging samenleving

Indien partners samen wonen en een samenlevingsovereenkomst hebben opgesteld, dan vindt de afwikkeling plaats conform hetgeen zij zijn overeengekomen in de samenlevingsovereenkomst. Hoewel de ontbinding van deze overeenkomst juridisch gezien eenvoudiger is dan bijvoorbeeld een echtscheiding, is de emotionele impact er niet minder om. Het is daarom raadzaam om u door een advocaat te laten bijstaan die u hierin kan begeleiden. Ook indien geen sprake is van een samenlevingsovereenkomst, kan juridische bijstand van een advocaat belangrijk zijn omdat er hoe dan ook het een en ander geregeld dient te worden.

Bent u op zoek naar een echtscheidingsadvocaat in Heerhugowaard en omstreken, neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.
Dit kan via onderstaande buttons.

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
Beukenlaan 23-024
1701 DA HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's