Ondertoezichtstelling & uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel die door de rechter kan worden uitgesproken als de belangen van een kind ernstig bedreigd worden. De ondertoezichtstelling wordt uitgevoerd door een hiertoe gecertificeerde instelling en duurt een half jaar tot een jaar, maar kan telkens met een periode van maximaal één jaar verlengd worden. De maatregel is erop gericht ouders te ondersteunen en te begeleiden. Indien tijdens de ondertoezichtstelling blijkt dat de zorgen over de opvoeding en ontwikkeling van de minderjarige niet voldoende kunnen worden weggenomen, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter vragen om een machtiging tot uithuisplaatsing te verlenen. 

Uithuisplaatsing

Een uithuisplaatsing is de meest ingrijpende maatregel waartoe de Raad voor de Kinderbescherming kan verzoeken als er ernstige zorgen zijn over een kind of de gezinssituatie waarin hij/zij zich bevindt. Bij een uithuisplaatsing kan de minderjarige in een pleeggezin, een gezinshuis, een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder of bij een andere voorziening worden geplaatst. De maatregel heeft eerst een maximale duur van twaalf maanden, waarna telkens opnieuw beoordeeld wordt of de minderjarige weer naar huis zou kunnen komen.

VH Advocatuur & Mediation begrijpt dat een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing maatregelen zijn die enorm ingrijpend kunnen zijn. Juridische bijstand in deze moeilijke periode is van groot belang. VH Advocatuur & Mediation zou de volgende werkzaamheden voor u kunnen verrichten:

  • beoordelen of er voldoende wettelijke argumenten zijn voor een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing;

  • beoordelen of de duur van het verzoek niet te lang is; 

  • bespreken hoe de zitting zal verlopen en u hierop voorbereiden; 

  • bijstand verlenen tijdens de behandeling van het verzoek bij de rechter;

  • aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn;

  • instellen van hoger beroep indien u het niet eens bent met de beslissing van de rechter.

Voor meer informatie over een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.
Dit kan via onderstaande buttons.

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
Beukenlaan 23-024
1701 DA HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's