Wat is mediation

Een mediator is een onpartijdige derde die de gesprekken over de echtscheiding begeleidt. Je staat dus niet tegenover elkaar, maar jullie zijn samen bezig om goede afspraken te maken met elkaar


VOORDELEN

* Goedkoper en sneller

* De mediator is neutraal en zal geen kant kiezen.

* GEEN vechtscheiding

* Tevreden uitkomst

STOP MET PRATEN OVER PROBLEMEN.
START MET NADENKEN OVER OPLOSSINGEN!

Gezamenlijk scheiden

Het begrip "gezamenlijk scheiden" verwijst naar het proces waarin beide partners in onderlinge overeenstemming besluiten hun huwelijk te beëindigen. Dit kan worden gedaan door middel van een gezamenlijke aanvraag voor echtscheiding bij de rechtbank. Het proces is over het algemeen sneller en minder kostbaar dan een echtscheiding waarbij de partijen niet overeenkomen.

Bij gezamenlijk scheiden komen beide partners tot afspraken over belangrijke zaken zoals:

1. Verdeling van bezittingen en schulden: Het verdelen van gezamenlijke bezittingen, zoals het huis, auto's en eventuele schulden.

2. Partneralimentatie: Afspraken over eventuele financiële ondersteuning van de ene partner aan de andere.

3. Kinderalimentatie: Financiële regelingen voor de zorg van eventuele kinderen.

4. Ouderschapsplan: Dit is verplicht als er minderjarige kinderen zijn. Hierin worden afspraken vastgelegd over de zorg en opvoeding van de kinderen, zoals de verdeling van zorgtaken en omgangsregelingen.

Het voordeel van gezamenlijk scheiden is dat het de relatie tussen de ex-partners minder belast en vaak ook beter is voor eventuele kinderen, omdat er minder conflict is. De afspraken die de partners samen maken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, dat samen met het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank.

Om gezamenlijk te scheiden, kunnen de partners ervoor kiezen om samen een mediator in de arm te nemen die hen beide begeleidt door het proces, in plaats van elk een eigen advocaat te hebben.

Mediator of advocaat

De keuze tussen een mediator en een advocaat hangt af van de specifieke situatie en voorkeuren. Een mediator kan nuttig zijn als partijen bereid zijn om samen te werken om tot een oplossing te komen zonder tussenkomst van de rechtbank. Mediation is vaak minder formeel en kan sneller en goedkoper zijn dan een juridisch proces.

Aan de andere kant kan een advocaat nodig zijn als er sprake is van complexe juridische kwesties, als er een hoog niveau van conflict is of als mediation niet succesvol blijkt te zijn. Een advocaat kan je adviseren over je rechten, optreden als onderhandelaar namens jou en je belangen verdedigen in de rechtbank indien nodig.

In sommige gevallen kan een combinatie van beide benaderingen ook effectief zijn, waarbij je een mediator gebruikt om overeenstemming te bereiken en vervolgens een advocaat inschakelt om de overeenkomst juridisch te formaliseren. Het is verstandig om advies in te winnen en te overleggen met zowel mediators als advocaten om te bepalen welke aanpak het beste past bij jouw situatie.

Proces mediator

Een mediator fungeert als een neutrale derde partij die helpt bij het faciliteren van gesprekken tussen jou en je partner tijdens de scheiding. Het proces begint meestal met een gezamenlijke bijeenkomst waarin de mediator de regels en procedures uitlegt en ervoor zorgt dat beide partijen de kans krijgen om hun standpunten uiteen te zetten. Vervolgens zal de mediator helpen bij het identificeren van de belangrijkste kwesties die moeten worden opgelost, zoals de verdeling van eigendommen, alimentatie, omgang en zo meer.

Tijdens de sessies zal de mediator verschillende technieken gebruiken, zoals actief luisteren, het stellen van vragen om misverstanden te verduidelijken, het identificeren van gemeenschappelijke belangen en het helpen bij het genereren van opties voor oplossingen. De mediator zal neutraal blijven en geen partij kiezen, maar zal wel helpen bij het bevorderen van open communicatie en het vinden van gezamenlijke oplossingen.

Als er overeenstemming wordt bereikt over alle kwesties, zal de mediator helpen bij het opstellen van een formele overeenkomst die door beide partijen kan worden ondertekend. Deze overeenkomst kan vervolgens worden ingediend bij de rechtbank om juridisch bindend te worden. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen de partijen ervoor kiezen om andere stappen te ondernemen, zoals het inschakelen van advocaten.

Image

Werkt mediation?

Absoluut, mediation kan zeer nuttig zijn bij scheidingen. Het biedt een gestructureerd en ondersteunend proces voor het oplossen van geschillen tussen jou en je partner op een vreedzame manier. Door de hulp van een neutrale mediator kunnen jullie beiden beter communiceren, begrip tonen voor elkaars standpunten en samenwerken aan oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Mediation kan helpen om de emoties te verminderen die vaak gepaard gaan met een scheiding en kan leiden tot snellere en minder kostbare uitkomsten dan een juridische procedure. Het bevordert ook een betere co-ouderschap en samenwerking in de toekomst, wat vooral belangrijk is als er kinderen bij betrokken zijn

ECHTSCHEIDING / ONTBINDING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP OF BEËNDIGING SAMENLEVING

Bij een echtscheiding komt er veel op u af. Nog los van de emotionele belading, dient er een hoop geregeld te worden. Denk aan het opstellen van een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant, de berekening van kinderalimentatie of partneralimentatie, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, de woning en zo meer. Bij een echtscheiding kunnen deze kwesties leiden tot conflicten. Met name doordat emoties vaak een rol spelen, waardoor het soms moeilijk kan zijn om u te richten op de goede afwikkeling van de echtscheiding. In dat geval kan mediation een uitkomst bieden, omdat er zowel aandacht is voor emoties als voor de zakelijke aspecten. 

Ook bij de beëindiging van de samenleving kan mediation raadzaam zijn. Hoewel de ontbinding van de samenlevingsovereenkomst juridisch gezien eenvoudiger is dan bijvoorbeeld een echtscheiding, is de emotionele impact er niet minder om. Gekeken dient te worden naar de toekomst en dus naar een oplossing die voor iedereen wenselijk is. 

Bent u op zoek naar een mediator in Heerhugowaard en omstreken, neem dan contact op met VH Advocatuur & Mediation voor een gratis kennismakingsgesprek.
Dit kan via onderstaande buttons.

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
Beukenlaan 23-024
1701 DA HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's