Algemene informatie

VH Advocatuur & Mediation betreft een Besloten Vennootschap (KvK: 86181645 en BTW nummer: NL863887375B01) en wordt geëxploiteerd vanuit het pand aan het adres Beukenlaan 23-024 (1701 DA) te Heerhugowaard. De praktijk wordt uitgeoefend door mr. L. van Halderen. 

Het kantoor is aangesloten en geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag (Neuhuyskade 95, 2596 XM, telefoon: 070-3353535). 

Als rechtsgebied is enkel het Personen-en familierecht in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd en dan met name de volgende sub-rechtsgebieden:

  • Echtscheidingen

  • Omgangsregelingen

  • Ouderschap

  • Erkenning

  • Alimentatiezaken

  • Jeugdbeschermingsrecht

  • Mediation. 

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar de hiervoor benodigde opleidingspunten te behalen. De opleidingspunten worden behaald door het volgen van door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende cursussen en/of op een andere door in de Verordening op de vakbekwaamheid beschreven wijze.  

Daarnaar zijn alle advocaten met ingang van 1 maart 2020 zijn gehouden ieder jaar deel te nemen aan een kwaliteitstoets in de vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg. VH Advocatuur & Mediation heeft gekozen voor gestructureerd intercollegiaal overleg. Bij gestructureerd intercollegiaal overleg staan vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering centraal. Dit overleg wordt onder meer gevoerd met collega’s waarbij met elkaar van gedachten wordt gewisseld over de juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk. 

De navolgende regelingen zijn op mij van toepassing:
- de gedragsregels voor de advocatuur van de NOvA
- de gedragscode van de Raad voor Rechtsbijstand

VH Advocatuur & Mediation is adequaat verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Markel Nederland.

Op de dienstverlening van VH Advocatuur & Mediation zijn algemene voorwaarden van toepassing zoals gepubliceerd op de website en welke tevens worden bijgevoegd bij iedere opdrachtbevestiging. VH Advocatuur beschikt over een interne kantoorklachtenregeling, privacy policy en disclaimer welke eveneens op de website zijn gepubliceerd. 

Het kantoor beschikt niet over een Stichting Derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Als waarnemer voor het kantoor treedt op mr. Y. Seen, advocaat in Enkhuizen. 

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
Beukenlaan 23-024
1701 DA HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's