Tarieven mediation

VOORDEELPAKKETTEN

Voor mediation bieden wij twee verschillende pakketten aan, zodat u van tevoren zekerheid heeft over de kosten. In het geval echter sprake is van bijzondere omstandigheden zoals een eigen onderneming, meerdere onroerende goederen, internationale aspecten etc. dan zijn deze pakketten niet van toepassing en word er een (andere) passende prijsafspraak met u gemaakt. 

PAKKET 1:

PARTNERS ZONDER KINDEREN IS
€ 1225 ,— EX BTW PER PERSOON:

 • 1 of 2 gesprekken van maximaal 1.5 uur per keer

 • Convenant

 • Alimentatieberekening (indien gewenst)

 • Opstellen verzoekschrift en indiening bij de rechtbank

 • Akte van berusting

 • Inschrijving echtscheidingsbeschikking in de registeres van de burgerlijke stand

 • Afsluitende brief

PAKKET 2:

PARTNERS MET KINDEREN IS
€ 1495,— EX BTW PER PERSOON:

 • 2 of 3 gesprekken van maximaal 1.5 uur per keer

 • Ouderschapsplan

 • Convenant

 • Alimentatieberekeningen (kinderalimentatie en indien gewenst partneralimentatie)

 • Opstellen verzoekschrift en indiening bij de rechtbank

 • Akte van berusting

 • Inschrijving echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand

 • Afsluitende brief

*De pakketten zijn exclusief griffiekosten en inclusief advocaatkosten.

Indien meerdere gesprekken en/of kind gesprekken gewenst zijn, dan geldt een opslag overeenkomstig het standaard uurtarief. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om geen gebruik te maken van de pakketten en een mediationtraject te starten op basis van het gebruikelijke uurtarief.

UURTARIEF MEDIATION

LIEVER GEEN PAKKET? Voor mediation wordt een uurtarief gehanteerd van € 140,-- ex BTW. Het is gebruikelijk om de kosten voor de mediationgesprekken met elkaar te delen, zodat dit neerkomt op € 70,-- ex btw per persoon. Het uitgangspunt is dat de kosten voor de cliënt zoveel mogelijk worden beperkt. Het is daarom goed om eerst na te gaan of uw verzekeraar mediation wellicht vergoed. Bij een mediationtraject is het belangrijk dat het klikt met de mediator. Om die reden bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan het mediationtraject een eerste geheel vrijblijvend gesprek in te plannen van 30 minuten.

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND / TOEVOEGING

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (http://www.rvr.org/) zijn tabellen te vinden waar u kunt zien of u in aanmerking komt voor een toevoeging en zo ja, wat de hoogte van de eigen bijdrage in dat geval zal zijn.

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
Beukenlaan 23-024
1701 DA HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's