Tarieven mediation

UURTARIEF MEDIATION

Voor mediation wordt een uurtarief gehanteerd van € 140,-- ex BTW. Het is gebruikelijk om de kosten voor de mediationgesprekken met elkaar te delen, zodat dit neerkomt op € 70,-- ex btw per persoon. Het uitgangspunt is dat de kosten voor de cliënt zoveel mogelijk worden beperkt. Het is daarom goed om eerst na te gaan of uw verzekeraar mediation wellicht vergoed. Bij een mediationtraject is het belangrijk dat het klikt met de mediator. Om die reden bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan het mediationtraject een eerste geheel vrijblijvend gesprek in te plannen van 30 minuten.

PAKKETTEN

Voor mediation bieden wij twee verschillende pakketten aan, zodat u van tevoren zekerheid heeft over de kosten. In het geval echter sprake is van bijzondere omstandigheden zoals een eigen onderneming, meerdere onroerende goederen, internationale aspecten etc. dan zijn deze pakketten niet van toepassing en word er een (andere) passende prijsafspraak met u gemaakt. 

Indien de partners niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben (in geval van samenwonende partners) dan kan er een aangepast pakket/prijs worden aangeboden, omdat bepaalde werkzaamheden zoals het opstellen van een verzoekschrift, akte van berusting etc. niet nodig zijn.

PAKKET 1:

PARTNERS ZONDER KINDEREN IS
€ 1225 ,— EX BTW PER PERSOON:

 • Drie gesprekken van maximaal 1.5 uur per keer

 • Drie gespreksverslagen

 • Convenant

 • Alimentatieberekening (indien gewenst)

 • Opvragen uittreksels

 • Opstellen verzoekschrift en indiening bij de rechtbank

 • Akte van berusting

 • Inschrijving echtscheidingsbeschikking in de registeres van de burgerlijke stand

 • Afsluitende brief

PAKKET 2:

PARTNERS MET KINDEREN IS
€ 1495,— EX BTW PER PERSOON:

 • Vier gesprekken van maximaal 1.5 uur per keer

 • Vier gespreksverslagen

 • Ouderschapsplan

 • Convenant

 • Alimentatieberekeningen (kinderalimentatie en indien gewenst partneralimentatie)

 • Opvragen uittreksels

 • Opstellen verzoekschrift en indiening bij de rechtbank*

 • Akte van berusting

 • Inschrijving echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand

 • Afsluitende brief

*De pakketten zijn exclusief griffiekosten van totaal € 309,— (tarief 2021) en inclusief advocaatkosten.

Indien meerdere gesprekken en/of kind gesprekken gewenst zijn, dan geldt een opslag overeenkomstig het standaard uurtarief. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om geen gebruik te maken van de pakketten en een mediationtraject te starten op basis van het gebruikelijke uurtarief.

COMBI MEDIATION

Bij combi mediation is zowel een mediator als een advocaat betrokken. Dit traject kan -afhankelijk van de wensen van de cliënten- op verschillende manieren worden vormgegeven. Zo is het mogelijk om voorafgaand aan de mediation eerst juridisch advies te verkrijgen van de advocaat, tijdens de mediation gesprekken of juist op het laatste. De advocaat kan bij iedere gesprek aanwezig zijn of alleen wanneer daar behoefte aan is. De kosten van combi mediation zijn aldus afhankelijk van de specifieke wensen van de betrokkenen en worden vooraf met u afgestemd.

SCHEIDINGSAANVRAAG IN ÉÉN DAG

De mediation / scheidingsaanvraag in één dag bedraagt € 767,-- ex btw per persoon (totaal € 1534,-- ex btw). De griffiekosten en advocaatkosten zijn in deze prijs inbegrepen. Let op: niet iedere echtscheiding leent zich hiervoor. Bespreek vooraf of uw situatie hiervoor in aanmerking komt.

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
RUSTENBURGERWEG 89
1703 RV HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's