Afstamming & gezag

Afstamming

Indien ouders gehuwd zijn en een kind tijdens dat huwelijk wordt geboren dan heeft hij/zij automatisch twee juridische ouders. Wordt een kind niet binnen een huwelijk geboren, dan dient de andere ouder het kind te erkennen. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de biologische ouder vereist. In het geval deze ouder hier niet aan wil meewerken, dan kan aan de rechtbank om vervangende toestemming worden gevraagd. Het is ook mogelijk om een verzoek in te dienen voor de ontkenning van het vaderschap of voor de vernietiging van de erkenning. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactbutton.

Gezag

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben ouders automatisch het gezamenlijk gezag over hun kinderen. Bij gezamenlijk gezag moeten de ouders samen beslissingen nemen over belangrijke zaken aangaande de kinderen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze, medische behandelingen en zo meer. In sommige gevallen komen de gezaghebbende ouders er samen niet uit, bijvoorbeeld in de situatie dat de ene ouder geen toestemming verleend voor een buitenlandse vakantie of voor het aanvragen van een nieuw paspoort. In dergelijke situaties is het mogelijk om hiervoor aan de rechter vervangende toestemming te vragen.  

Na een scheiding is het wettelijk uitgangspunt dat ouders het gezamenlijk gezag samen blijven uitoefenen. Het is in sommige situaties echter mogelijk dat de rechter op verzoek van één van de ouders het eenhoofdig gezag toekent. 

In het geval ouders niet gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, dan is er geen sprake van het verkrijgen van automatisch gezag. In zo’n situatie (bijvoorbeeld bij samenlevers) heeft alleen de moeder van rechtswege gezag. Indien de ouders het gezamenlijk gezag wensen, dan kunnen zij dit gezamenlijk laten aantekenen in het gezagsregister. Indien de moeder niet wil meewerken aan het verkrijgen van gezamenlijk gezag met de andere ouder, dan kan die andere ouder een verzoek indienen bij de rechtbank voor het verkrijgen van gezag. Het is mogelijk dat hierin verandering komt. Er is recentelijk immers een wetsvoorstel ingediend om een directe koppeling te maken tussen de erkenning en gezag voor ouders die niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Bij dit wetsvoorstel wordt het gezag automatisch geregeld/gekoppeld aan de erkenning. Het wetsvoorstel beoogt de ongelijkheid tussen gehuwde/geregistreerde ouders en niet gehuwde/geregistreerde ouders recht te trekken. 

Heeft u een vraag over een afstammingskwestie of over gezag? Neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.
Dit kan via onderstaande buttons.

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
Beukenlaan 23-024
1701 DA HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's