Scheidingsaanvraag in één dag

.

Kort samengevat ziet het stappenplan voor
scheiden in één dag er als volgt uit:

1.INTAKE / KENNISMAKING

U kunt via het onderstaand contactformulier of per e-mail /telefonisch aangeven dat u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw scheiding in één dag te regelen. Er wordt dan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek ingepland.

2. INVENTARISATIE

Bij deze stap is het van belang dat de verstuurde vragenlijst zo volledig als mogelijk is ingevuld en alle benodigde/gevraagde gegevens zijn aangeleverd. Pas indien alle stukken zijn ontvangen, kan er een mediationdag worden ingepland.

3. DE MEDIATIONDAG

Tijdens de mediationdag komen alle onderwerpen rondom een echtscheiding aan de orde, maar wordt ook stilgestaan bij de onderliggende belangen die er mogelijk spelen. Het doel is om samen tot een oplossing te komen en dat er uiteindelijk een echtscheidingsconvenant en -indien er kinderen betrokken zijn- een ouderschapsplan wordt ondertekend. Uiteraard worden deze stukken alleen getekend indien u hier allebei achter staat en de afspraken voor iedereen duidelijk zijn. Desgewenst kan er een advocaat bij de gesprekken aanwezig zijn om partijen te adviseren en/of nader uitleg te gegeven over bepaalde aspecten. De mediationdag is voornamelijk bedoeld om voortvarende mediation mogelijk te maken. Het is geen verplichting om aan het einde van de dag de stukken te tekenen.

4. INDIENEN STUKKEN BIJ DE RECHTBANK & AFRONDING

Nadat het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan zijn ondertekend, zal het verzoekschrift tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank met het verzoek deze afspraken te bekrachtigen. Omdat overeenstemming is bereikt zal er geen zitting worden ingepland en zal de rechter de afspraken bekrachtigen in de echtscheidingsbeschikking. De betreffende echtscheidingsbeschikking dient te worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. De datum waarop jullie echtscheiding is ingeschreven, is ook de officiële datum van jullie scheiding.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheid om uw scheidingsaanvraag in één dag te regelen of heeft u hier nog nadere vragen over? Schroom dan niet om contact op te nemen.
Dit kan via onderstaande buttons.
Overigens is het ook mogelijk om voor andere kwesties mediation voor één dag in te zetten om zo spoedig tot een oplossing te komen. Vraag gerust naar de mogelijkheden!

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
RUSTENBURGERWEG 89
1703 RV HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's